Knjiga 5

Poglavlje 37: Kraj Krišne i Jadava

Krišna je zajedno sa Baladevom uništio demone, nepravedne kraljeve za dobrobit Zemlje, a sa Falgunom[1] je takođe oslobodio Zemlju bremena mnogih nepravednih prinčeva, a na kraju je usled kletve bramina istrebio čitavu lozu Jadava kojoj je i sam pripadao. Napustivši Dvaraku oslobodio se svog smrtnog tela i sa svojim ostalim delovima (Balaramom, Pradjumnom i ostalima)… Continue reading Poglavlje 37: Kraj Krišne i Jadava