Knjiga 3

Poglavlje 8: Kako dobiti naklonost Višnua

Kako oni koji žele da se prevaziđu ovaj svet treba da obožavaju Višnua i koje zasluge time dobijaju? Isto pitanje je nekada davno postavio Sagara svom učitelju Aurvi, koji je odgovorio sledećim rečima: ˝Onaj koji obožava Višnua dobija sva uživanja na Zemlji, svoje mesto u raju i što je najvažnije konačno oslobođenje od ciklusa rađanja.… Continue reading Poglavlje 8: Kako dobiti naklonost Višnua

Knjiga 3

Poglavlje 6: Purane i rišiji

Prva i najstarija Purana je Brama Purana. U Puranama se nalaze priče o nastanku sveta, geneologija kraljeva i praotaca, periodi Manua, dinastije vladara i ima ih ukupno 18: Brama, Padma, Vaišnava, Šiva, Bagavata, Naradija, Markandeja, Agni, Bavišja, Bramavaivarta, Linga, Varaha, Skanda, Vamana, Kurma, Matsja, Garuda, Bramananda. Četiri Vede imaju šest Vedangi (udova): Šikša, recitovanje molitvi,… Continue reading Poglavlje 6: Purane i rišiji