Knjiga 5

Poglavlje 1: Povod rođenja Krišne

Maitreja je zamolio svog učitelja Parašaru da mu kaže nešto o otelotvorenju Višnua koji je sišao na Zemlju i rodio se u porodici Jadua[1]. Parašara je pristao da mu ispriča sve o rođenju i dobrobitima koje je njegovo rođenje donelo Zemlji: Vasudeva je oženio ćerku Devake, predivnu devojku nebeske lepote Devaki.  Nakon venčanja, Kamsa, potomak… Continue reading Poglavlje 1: Povod rođenja Krišne

Knjiga 4

Poglavlje 23: Poslednji zemaljski vladari

Poslednji kralj dinastije Brihadrate, Ripunjđaja, će imati ministra Suniku koji će ga ubiti i postaviti svog sina Pradjotu za kralja. Njegov sin će biti Palaka, pa slede Višakajupa, Đanaka, Nandivardana, Šišunaga, Kakavarna, Kšemadarman, Kšatrauđas, Vidmisara, Ađatašatru, Darbaka, Udajašva, Nandivardana, Mahanandi. Sin Mahanande sa ženom iz nižeg staleža sluga će biti Nanda, poznat kao Mahapadma. Gnevan… Continue reading Poglavlje 23: Poslednji zemaljski vladari

Knjiga 4

Poglavlje 23: Budući kraljevi Magade

Ovo će biti potomci naslednici Vrihadrate: Đarasanda, Sahadeva, Somapi, Šrutavat, Ajutajus, Niramitra, Sukštra, Vrihatkarman, Senađit, Šrutanjđaja, Vipra, Šući, Kšemja, Suvrata, Darma, Sušuma, Dridasena, Sumati, Suvala, Sunita, Satjađit, Višvađit, Ripunjđaja. Ovo su Varhadrate koje će vladati hiljadu godina.

Knjiga 4

Poglavlje 22: Budući kraljevi Ikšvaku loze

Sin Vrihadbale će biti Vrihatkšana, a njegov sin Urukšepa, pa dalje slede Vatsa, Vatsavjuha, Prativjoman, Divakara, Sahadeva, Vrihadašva, Banurata, Supratita, Marudeva, Sunakšatra, Kinara, Antarikša, Suvarna, Amitrađit, Vrihadrađa, Darman, Kritanjđaja, Rananjđaja, Sanjđaja, Šakja, Šudodana, Ratula, Prasenađit, Kšudraka, Kundaka, Surata, Sumitra. Poslednji vladar dinastije Ikšvaku u Kali jugi će biti Sumitra.

Knjiga 4

Poglavlje 21: Poslednji kraljevi

Ovo su kraljevi koji će tek vladati Zemljom[1]: Sadašnji kralj Parikšit će imati četiri sina Đanameđaju, Šrutasenu, Ugrasenu i Bimasenu. Đanameđaja će imati Šataniku koji će kod Jađnjavalkje učiti Vede, a kod Kripe vojne veštine. Parikšit neće biti zadovoljan samo čulnim ispunjenjem, pa će od mudraca Šaunake steći duhovno znanje i potom duhovno oslobođenje. Njegov… Continue reading Poglavlje 21: Poslednji kraljevi