Home

Vishnu Purana Stories je blog namenjen čitaocima znatiželjnim da saznaju nešto više o jedinstvenom izrazu Veda u Višnu Purani koju je mudrac Parašara uz blagoslov velikog Pulastje ispričao svom učeniku Maitreji. Višnu Purana je deo vedske literature koja se bavi Višnu aspektom Trimurtija. On je ovde glavni lik i sve se vrti od Njega, ka Njemu i oko Njega. Moja je želja da pokušam predstaviti Višnu Puranu u vidu priča i nekih objašnjenja dostupnih mom razumevanju, kako bi tragaoci za znanjem dobili priliku da ovaj drevni spis iskoriste za lični razvoj svesti.

shri_vishnu

Advertisements