Knjiga 4

Poglavlje 19: Potomci Purua

Sin Purua je bio Đanameđaja, i dalje slede redom: Praćinvat, Pravira, Manasju, Bajada, Sudjumna, Bahugava, Samjati, Ahamjati, Raudrašva koji je imao deset sinova: Riteju, Kakšeju, Standileju, Griteju, Đaleju, Staleju, Santateju, Daneju, Vaneju, Vrateju. Sin Ritejua je bio Rantinara koji je imao sinove Tanšua, Apratiratu i Druvu. Apratirata je imao Kanvu, a ovaj Medatitija od kog potiču Kanvajana bramini. Tanšu je imao sina Anilu, a on Dušjantu.  Sin Dušjate je bio car Barate[1]. Bogovi su rekli Dušjanti da neguje ovog sina i po tom izrazu ´negovati´ (barasva) dete su nazvali Barata.

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।
वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः ।।

uttaraṃ yatsamudrasya himādreścaiva dakṣiṇam
varṣaṃ tadbhārataṃ nāma bhāratī yatra saṃtatiḥ

“Zemlja koja leži severno od okeana i južno od snežnih planina se zove Barata; ovde žive potomci Barate.”

Barata je imao više žena i sa njima ukupno devet sinova. Međutim, svaki je završio tako što bi ga majka ubila, jer nijedan nije ličio na oca, pa su se žene bojale da će ih Barata ostaviti. Barata se onda pomolio Marutima i oni su mu dali sina Baradvađu. Baradvađa je bio sin Brihaspatija i Mamate, žene Utatje, koju je proterao njegov polubrat Dirgatamas pre nego što je rodila dete. Brihaspati joj je prvo rekao da treba da neguje ovo dete od dva oca. Ona je odbila, a i on. Baradvađa znači rođen od dva oca. Na kraju je pripao Barati koji ga je odgojio.

Njegov sin je bio Bavanmanju koji je imao mnogo sinova među njima Vrihatkšatru, Mahavirju, Naru i Gargu. Sin Nare je bio Sankriti, njegov sin je Ručiradi i Rantideva. Garga je imao Šinija i potomci su zvani Gargje ili Sainje iako poreklom kšatrije, svi su bili bramini. Sin Mahavirje je bio Urukšaja koji je imao tri sina Trajarunu, Puškarina i Kapija. Sin Vrihatkšatre je bio Suhotra, pa slede Hastin koji je osnovao grad Hastinapur; Ađamida, Dvimida i Purumida. Sin Ađamide je bio Kanva koji je imao Medatitija, drugi sin je bio Brihadišu koji je imao Brihadvasua, pa slede: Brihatkarman, Đajadrata, Višvađit, Senađit koji je imao sinove: Rućirašvu, Kašju, Dridadanuša i Vasahanua. Sin Rućirašve je bio Pritusena, pa dalje slede Para, Nipa, Samara koji ima Paru, Samparu i Sadašvu.

Sin Pare je bio Pritu, pa slede Sukriti, Vibratra, Anuha koji je sa ćerkom Vjasinog sina Šuke Kritvi imao Bramadatu, pa dalje idu Višvaksena, Udaksena i Balata.

Dvimida je imao Javinaru, pa dalje idu Dritimat, Satjadrit, Dridanemi, Suparšva, Sumati, Sanatimat, Krita, koga je Hiranjanaba podučio filozofiju joge i onda je sastavio 24 Samhite za upotrebu istočnih bramina koji proučavaju Samavedu.

Sin Krite je bio Ugrajuda čijom snagom je Nipa loza kšatrija uništena. Njegov sin je bio Kšemja, pa dalje slede Suvira, Nripanjđaja, Bahurata. Ovi su zvani Paurave.

Ađamida je sa ženom Nilini imao Nilu čiji sin je bio Šanti, pa dalje slede Šušanti, Puruđanu, Ćakšu, Harjasva koji je imao pet sinova: Mudgalu, Srinjđaju, Vrihadišua, Praviru i Kampilju. Poznati su kao Panjćale. Od Mudgale potiču Mudgalja bramini. On je imao sina Bahvašu koji je imao blizance sina i ćerku Divodašu i Ahalju. Ahalja je sa sinom Šatadvate imala sina Šatanandu koji je imao sina Satjadritija. Satjadriti je sa nimfom Urvasi imao sina i ćerku koje je u travi pronašao kralj Šantanu. Poneo ih je sa sobom i odgojio. Pošto su preživeli usled samilosti nazvani su Kripa i Kripi. Kripi je postala žena Drone i majka Ašvatamana.

Sin Divodaše je bio Mitraju pa slede Ćjavana, Sudaša, Saudaša, Sahadeva, Somaka, Đantu kao najstariji i Prišata kao najmlađi, sin Prišate je bio Drupada, pa ide Drištadjumna, Drištaketu.

Drugi sin Ađamide je bio Rikša, njegov sin je bio Samvarana, a njegov Kuru po kom je čitav kraj nazvan Kurukšetra. On je imao sinove Sudanušu, Đanua, Parikšita i dr. Potomci Sudanuše su bili redom: Suhotra, Ćjavana, Kritaka, Uparićara koji je imao sedmoro dece: Vrihadratu, Pratjagru, Kušambu, Mavelu, Matsju i dr. Za Vrihadratom slede Kušagra, Rišaba, Pušpavat, Satjadrita, Sudanvan, Đantu. Vrihadrata je imao još jednog sina koji je rođen iz dva dela pa ga je ženski đavo Đata sastavila i nazvan je Đarasanda. Njegov sin je bio Sahadeva, a njegov Somapi, a njegov Šrutašravas. Ovo su bili kraljevi Magade.

[1] Indija

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s