Knjiga 4

Poglavlje 16, 17, 18: Ostali potomci Jajtija

Sin Turvasua je bio Vahni, pa dalje slede: Gobanu, Traišamba, Karandama, Maruta, koji nije imao dece pa je usvojio Dušjantu iz porodice Purua čime je linija Turvasua ušla u liniju Purua. Zatim je došlo do pada u lozi i potomci Turvasua su bili osuđeni da vladaju divljacima i varvarima, mlećama[1] i strancima[2].

Sin Drujua je bio Babru, dalje slede: Setu, Aradvat, Gandara, Darma, Drita, Durjaman, Praćetas koji je imao stotinu sinova i oni su svi bili prinčevi niže rase mleća ili varvara na severu.

Četvrti sin Jajatija Anu je imao tri sina Sabanaru, Čakšušu i Paramekšua. Sin prvog je bio Kalanara i dalje slede: Srinjđaja, Paranjđaja, Đanameđaja, Mahamani, Mahamanas, koji je imao dva sina Ušinaru i Titikšua. Ukšinara je imao pet sinova Šivija, Trinu, Garu, Krimija i Darvanu. Šivi je imao četiri sina Vrišadarbu, Suviru, Kaikeju, Madru. Titikšu je imao sina Ušadratua koji je imao Hemu, njegov sin je bio Sutapas, a njegov Bali koji je imao pet sinova Angu, Bangu, Kalingu, Suhmu i Pundru.

Jajati

Potomci Ange su redom bili Para, Divarata, Darmarata, Čitrarata, Romapada, poznat i kao Dašarata kome je pošto nije mogao da ima dece drugi Dašarata, sin Ađin, dao ćerku Šantu. Posle ovoga Romapada je imao sina Čaturangu i dalje slede Pritulakša, Čampa, Harjanga, Badrarata, koji je imao dva sina Vrihatkarmana i Vrihadratu. Sin prvog je bio Vrihadbanu, i dalje slede Vrihanmanasa, Đajadrata, Viđaja, Driti, Dritavrata, Satjakarman, Adirata koji je pronašao Karnu u korpi na obali Gange gde ga je bila ostavila majka Prita. Karnin sin je bio Vrišasena. Ovo su bili Anga kraljevi.

[1] Odbačenici iz društva

[2] Koji nisu Indijci

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s