Knjiga 4

Poglavlje 15: Hiranjakašipu

Kada je Višnu sišao na Zemlju sa namerom bi ubije demona Hiranjakašipua, uzeo je oblik čoveka-lava. Demon je svojom zaslugom, budući opsednut idejom boga i mržnjom prema njemu, dostigao satva gunu (kvalitet istine i dobra), iako je njegov um bio pod dominacijom rađas gune (kvalitet želje i akcije). Zbog ovoga je demon u sledećem rođenju stekao blagoslov uživanja na Zemlji i veliku moć. On nije dobio konačno oslobođenje, jer njegov um nije bio potpuno posvećen Višnuu.

narasimha

Rodio se kao moćni Dašana, i opet usled dominacije rađas gune, nije shvatio da je Dašarata bio sam Aćjuta[1]. Onda se ponovo rodio u porodici Ćedi kraljeva i tako je iz rođenja u rođenje sve više i više njegov um bio usled sve veće mržnje opsednut Višnuom. On je stalno pred očima zamišljao Krišnu sa prelepim lotosookim licem, obučenog u žuto, sa vencem oko vrata, narukvicama na rukama i dijademom na glavi, sa četiri ruke u kojima drži školjku, disk, buzdovan i lotos. Ponavljajući njegovo ime čak i u besu, on je u trenutku smrti video Krišnu u svom sopstvenom biću, a sva njegova mržnja je odjednom nestala i on je postao pročišćen od svakog zla.

Onaj ko stalno ponavlja Višnuovo ime i ima samo Višnua u mislima, čak i kao neprijatelja, dostiže blagoslov konačnog oslobođenja duše od ciklusa rođenja.

[1] Jedno od imena Višnua

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s