Knjiga 4

Poglavlje 12: Potomci Kroštrija

Sin Jadua Kroštri ima je sina Vriđinivatu, a onda slede Svahi, Rušardru, Ćitrarata, Šašavindu, koji je bio gospodar četrnaest glavnih dragulja, a imao je sto hiljada žena i sa njima milion sinova od kojih se izdvajaju Pritujašas, Pritukarman, Prituđaja, Pritukirti, Pritudana, Pridušravas, a sin ovog poslednjeg je bio Tamas koji je imao Ušanasu, pa slede Šitejus, Rukmakavaća, Paravrit koji je imao pet sinova Rukmešu, Priturukmanu, Đamagu, Palitu i Haritu.

Đamaga je jednom posle bitke spasio prelepu princezu. Pomislio je kako je lepa, i budući da mu je prva žena bila neplodna, ova bi mogla da mu rodi dete. Poveo ju je sa sobom sa namerom da od svoje žene traži dozvolu da ima drugu. Kada je čula da stiže, kraljica je izašla pred njega da ga dočeka, ali je odmah primetila mladu lepoticu i ljutito upitala ko je ona. Kralj je na brzinu iz straha rekao da je to njihova snaja. Ali za kog sina, upitala je kraljica. Za njihovog budućeg, odgovorio je kralj. Nedugo zatim, već u poznijim godinama, kraljica je zatrudnela i rodila je sina Viđarbu koga su oženili onom devojkom i ona mu je rodila tri sina Kratu, Kaišiku i Romapadu. Sin Romapade je bio Babru, a njegov je Driti; Kaišika je imao Ćedija, a Krat je imao Kuntija. Kuntijevi potomci su bili redom: Vrišni, Nirvriti, Dašara, Vjoman, Đimuta, Vikriti, Bimarata, Navarata, Dašarata, Šakuni, Karambi, Devarata, Devakšatra, Madu, Anavarata, Kuruvatsa, Anurata, Puruhotra, Anšu, Satvata. Ovo su bili potomci Đamage.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s