Knjiga 4

Poglavlje 19: Potomci Purua

Sin Purua je bio Đanameđaja, i dalje slede redom: Praćinvat, Pravira, Manasju, Bajada, Sudjumna, Bahugava, Samjati, Ahamjati, Raudrašva koji je imao deset sinova: Riteju, Kakšeju, Standileju, Griteju, Đaleju, Staleju, Santateju, Daneju, Vaneju, Vrateju. Sin Ritejua je bio Rantinara koji je imao sinove Tanšua, Apratiratu i Druvu. Apratirata je imao Kanvu, a ovaj Medatitija od kog… Continue reading Poglavlje 19: Potomci Purua

Knjiga 4

Poglavlje 14: Preci i šira porodica Krišne

Mlađi sin Anamitre je bio Šini i dalje slede njegovi sinovi: Satjaka, Jujudana, Asanga, Tuni, Jugandara. Sin Anamitre je bio Prišni, pa slede Švafalka. Njegov mlađi brat je bio Ćitraka. Sinovi Šafalke su bili Akrura, Upamadgu, Mridura, Šarimeđaja, Giri, Kšatropakšatra, Šatrugna, Arimardana, Darmadris, Drištasarman, Gandamođavaha, Prativaha. Imao je i ćerku Sutaru. Akrurini sinovi su bili… Continue reading Poglavlje 14: Preci i šira porodica Krišne

Knjiga 4

Poglavlje 13: Sjamantaka dragulj

Sinovi Satvate su bili Bađina, Bađamana, Divja, Andaka, Devavrida, Mahabođa, Vrišni. Bađamana je imao Nimija, Krikanu, Vrišnija, Satrađita, Šasrađita i Ajutađita. Devavrida je imao Babrua; Mahabođa je imao potomke Bođe; Vrišni je imao Sumitru i Judađita. Sumitra je imao Anamitru i Šinija, Anamitra je imao Nignu, a on Prasenu i Satrađita. Jednog dana Satrađit je… Continue reading Poglavlje 13: Sjamantaka dragulj

Knjiga 4

Poglavlje 12: Potomci Kroštrija

Sin Jadua Kroštri ima je sina Vriđinivatu, a onda slede Svahi, Rušardru, Ćitrarata, Šašavindu, koji je bio gospodar četrnaest glavnih dragulja, a imao je sto hiljada žena i sa njima milion sinova od kojih se izdvajaju Pritujašas, Pritukarman, Prituđaja, Pritukirti, Pritudana, Pridušravas, a sin ovog poslednjeg je bio Tamas koji je imao Ušanasu, pa slede… Continue reading Poglavlje 12: Potomci Kroštrija