Knjiga 3

Poglavlje 17, 18: Ko su nage osobe

Rk Veda, Jađur Veda i Sama Veda govore o kastama, društvenim staležima, a onaj ko se ne ponaša u skladu sa pravilima svog staleža naziva se nagim, tj. otpadnikom društva.

Evo šta je Vasišta rekao povodom toga Bišmi:

Jednom je bila borba između bogova i demona na čelu sa Hradom koja je trajala božansku godinu i u kojoj su bogovi bili poraženi. Bogovi su odmah otišli Višnuu sa molitvom i hvalom, nakon čega im se sam Višnu pojavio jašući svog orla Garudu, naoružan školjkom, diskom i buzdovanom. Bogovi su se požalili da nikako ne mogu da pobede demone. Višnu je tada iz svog tela napravio iluzorni oblik koji treba da potpuno zavede demone, skrene ih sa puta Veda i tada će oslabljeni lako biti pobeđeni. Svako ko ne ide putem Veda biva lako uništen moćima Višnua.

Višnu je u obliku nagog prosjaka obrijane glave noseći gomilu paunovog perja sišao na Zemlju, prišao Daitjama (demonima) koji su bili u tapasu (asketizmu) i pitao zbog čega praktikuju strogosti : da li radi dobiti u ovom životu ili nekom drugom. Ponudio im se kao vodič na putu do konačnog prosvetljenja i oslobođenja duše. Govorio im je kontradiktorne stvari koje su ih odukle sve dalje i dalje od istina Veda : kako je nešto istovremeno i dobro i loše, može i ne mora biti, može i ne može voditi ka oslobođenju, može biti manifestovano i nemanifestovano i još mnoge druge suprotnosti i neistine, a oni su ga poslušno pratili i verovali mu da su dostojni (ovi su nazvani Arhate što znači ‘dostojni’) ove doktrine. Te neistine i zablude  su se zatim prenosile s kolena na koleno među demonima. Počelo se govoriti loše o svetim spisima, o bogovima i sl. i autoritet Veda je konačno bio potpuno uništen pred diskriminativnim razmišljanjem u rasi Daitja.

Zatim se isti govornik okitivši se crvenim ukrasima prijatnim tonom ponovo obratio potomcima Daitja i rekao im da ako žele oslobođenje ne treba da rade grešni obred žrtvovanja životinja kao i da svet postoji bez oslonca i teži ka grešci koja se smatra znanjem, a pritom je usled strasti izopačen i vrti se u postojanju.

Daitje su na ovaj način prestale da obavljaju obrede i posumnjali su u svoju veru, a počeli su da stalno razlučuju i argumentuju znanje. Višnu nije tu stao, potrudio se da Daitje u potpunosti napuste Vede, čak su počeli da govore ružno o svetim spisima, o bogovima, sa prezirom su gledali na religizne obrede i klevetali bramine. Žrtve životinja su postale nedopustive, ponuda putera u vatru je postala detinjarija : ako životinja žrtvovana u obredu ide u raj, zašto ne se bi žrtvovao sopstveni otac onda? Ako se Indra, kralj bogova, hrani drvetom ponuđenim kao gorivo u svetoj vatri, onda je manji od životinje koja se hrani bar lišćem drveta. Ako se hranom ponuđenom za vreme ceremonije Šrade zasiti neko drugi ko nije bio prisutan, zašto bi ovaj prvi uopšte dolazio. Prvo se razlučuje šta je racionalno, a samo razumne knjige treba da budu prihvaćene. Kada je došlo do novog sukoba, bogovi su naravno pobedili, jer su za razliku od demona ovog puta jedini bili na putu ispravnosti uz Vede.

Zato se za one koji odbace prethodna verovanja kaže da su ogoljeni, jer su odbacili zaštitu Veda. Po zakonu postoji četiri reda u prve tri kaste: religiozni učenik, porodičan čovek, asketa i prosjak. Nema petog, a porodičan čovek koji napusti svoj red i ne ode u askete ili prosjake je takođe go.

Go je i porodičan čovek koji bez razloga zanemari samo jedan dan da obavi ritual. Ako osoba pogleda na nekog ko čitave godine nije radio svakodnevne obrede, treba da pogleda u sunce, a ako ga dodirne treba da se okupa. Nema većeg grešnika od onog u čijoj kući se ne poštuju i ne nude bogovi, praoci i preci. Čovek ne treba da se druži, da sedi u društvu ili u kući osobe čiju kuću su napustili bogovi, praoci ili preci. Druženje, spavanje na istom krevetu, sedenje zajedno, jedenje u kući osobe koja dvanaest meseci nije održala obred prenosi taj greh na tu osobu. Onaj koji jede, a da nije prethodno hranu ponudio bogovima, praocima i precima postaje grešan. Bramini i ostale kaste koji zanemaruju svoje dužnosti postaju nevernici. Boravak na mestu gde su pomešani pripadnici svih kasta ometa karakter ispravne osobe. Treba dakle izbegavati kontakt sa onima koji ne poštuju Vede. Obredi sprovedeni od strane nevernika ne zadovoljavaju bogove i praoce.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s