Knjiga 3

Poglavlje 15: Tok Šrade

Bramin koji se hrani za vreme Šrada ceremonije treba da je učen u Rk i Jađur Vedi, upoznat sa Vedangama, obavlja svoje dužnosti, peva Samavedu, radi uzdržavanja; može biti zvanični sveštenik, sestrin sin, ćerkin sin, zet, tast, majčin brat, asketa, rođak, učenik. Na obredu ne treba da budu: lažni prijatelj, čovek ružnih noktiju i crnih zuba, otmičar, bramin koji ne obavlja svoje dužnosti obavljanja rituala i proučavanja svetih spisa, prodavac Soma biljke, optuženik za zločin, lopov, klevetnik, bramin koji zloupotrebljava religiozne ceremonije, onaj koji slugu uvodi u sveta pisanija ili ih od sluge prima, muž žene koja ili koji je ranije bila verena za drugog, onaj koji ne pomaže roditeljima, zaštitnik muža žene šudre, muž žene niže kaste, bramin koji dvori idolima.

ponuda

Prvog dana pozvati bramine i učitelje Veda da odluče šta treba ponuditi bogovima, a šta Pitrisima. Domaćin treba da se suzdrži od besa i nestrpljenja. Koji god sveti čovek naiđe treba ga ugostiti, dati vodu za stopala, mesto sa travom da sedne i hranu. U slučaju ljudi zvati neparan broj bramina, za bogove može i paran broj. Može se pozvati i samo jedan u oba slučaja.

Zatim, domaćin nudi prvo hranu dedi po majci. To je Višvadeva ceremonija koja obuhvata i očeve i majčine pretke. Tada hrani one koji su na majčinu strani i gledaju ka severu, pa one koji su sa očeve strane okrenuti ka istoku. Neki kažu da treba spremati razdvojeno za ove dve strane rodbine, ali drugi tvrde da mogu dobiti istu hranu.

Pošto je rasprostro kuša travu za sedenje i uradio ponudu čovek treba da ponudi bogovimima vodu i ječmam, uz cveće, mirise i mirisne štapiće. Isto to nudi i Pitrisima koji su sa njegove leve strane. Onda ponovo stavi travu i molitvama zove ljude i nudi sa leve ruke vodu i susam. Zatim se nudi hrana svakom prolazniku, jer askete se mogu pojaviti u bilo kom obliku.

Potom se nudi nezačinjena hrana bez soli u vatru  tri puta: prvo Agniju (vatri) uz mantru: ‘Za vatru, prenosniku ponuda svaha!’, pa Somi (Mesecu) vladaru predaka i Vaivasvatu (Suncu). Ostatke ponude stavlja u posude braminima. A onda im sipa i lepo začinjenu hranu pa svi zadovoljno u tišini  jedu. Zatim kaže mantru protiv zlih duhova i pospe susamovo semenje po podu pa se obrati braminima:’Neka moj otac, deda i pradeda, u ovom braminu nađe zadovoljstvo. Neka moj otac, deda, pradeda, nađu hranu kroz ovu hranu ponuđenu vatri. Neka moj otac, deda, pradeda, budu zadovoljeni lopticama hrane koje sam stavio na pod. Neka moj otac, deda, pradeda, budu zadovoljeni ovim što sam danas uradio za njih sa verom! Neka moj deda, pradeda i čukundeda po majci uživaju u ponudama. Neka svi bogovi uživaju, a zli neka nestanu. Neka Hari bude vrhovni primalac ponude i neka sve zle sile neprijatelja odu sa obreda.’

Potom se malo hrane pobaca po podu  i da svakom braminu ponaosob voda za brisanje usta. Zatim se stavljaju na pod loptice od kuvanog pirinča i susama. Delom dlana koji se koristi za ponude ljudima treba sa obe šake ponuditi susamovo semenje sa vodom. Na isti način ponuditi kolače majčinim precima. Na kuša travi sa vrhovima drske okrenutih ka jugu staviti prvu lopticu osvećenu cvećem I mirisnim štapićima za oca, drugu za dedu, treću za pradedu; potom protrljati ruke kuša travom. Isto ponoviti za majčinu rodbinu. Zatim dati braminima da operu ponovo usta, a potom im podeliti poklone uz uzvik ´´svada´´!

Sledi obraćanje Višvadevama, bogovima: ‘Neka oni koji su Višvadeve budu zadovoljeni ovim nudjenjem!´´ Nakon blagoslova pozvanih bramina, otpuštaju se redom očeve preci pa bogovi i majčina rodbina uz hranu, poklone, tako što im se operu stopala. Kada raspusti bramine uz reči poštovanja, obožavaju se Višvadeve i uzima svoje jelo sa prijateljima, rođacima i podređenima.

Tri stvari se drže čiste za vreme sahrane: ćerkin sin, nepalsko ćebe i seme susama. Čovek koji izvodi Šradu ne bi trebalo da bude ljut, ni užurban. Šradom su svi zadovoljeni: Višvadeve, očeva i majčina rodbina i živi članovi porodice. Pitrisi se hrane Mesecom, a Mesec se održava činovima duboke posvećenosti. Zato je najpoželjnije da na ceremoniji prisustvuje neko ko praktikuje tapas (odricanje). Jogi ispred hiljade bramina čini da domaćin dobije sve što poželi nakon obreda.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s