Knjiga 3

Poglavlje 13: Šrada

Kad se rodi dete otac treba da se prikladno okupa obučen i uradi Šrada ritual. Ova ceremonija se radi i prilikom useljenja u novi dom, venčanja deteta, prvog šišanja deteta, vezivanje za majku tokom trudnoće, prvog pogleda oca na dete.

Bramin tada obavlja ritual obožavanja bogova i predaka. Licem prema istoku nudi se hrana bogovima i Prađapatiju: loptice pirinča sa jogurtom, čičimak i zrnevlje. Tzv. Nandimuka preci treba uvek da se udovolje prilikom značajnih događaja.

Pogrebni ritual: prvo se okupa telo svetom vodom, ukrasi vencima i spali bez prisustva ljudi iz sela i rođaka. Zatim se ožalošćeni okupa obučen i sa pogledom na jug nudi voda za umrlog izgovarajući njegovo ime gde god da je tad. Kući se vraća uveče zajedno sa stokom koja ide sa ispaše i kad se pojave zvezde ide se na spavanje ali na madracima koji su na zemlji. Svaki dan dok traje žalost stavljaju se loptice hrane ili kolač na pod kao ponuda pokojniku. Preko dana se jede pirinač bez mesa. Bramini se hrane isti broj dana. Prvog, trećeg, sedmog ili devetog dana nakon smrti rođaci treba da promene odeću i okupaju se napolju obučeni nudeći vodu sa semenkama susama.

Četvrtog dana se skupljaju kosti i pepeo pokojnika, nakon čega ožalošćeni više nije nečist i sme da se dodirne. Opet sme da se spava u krevetu, ali ne sme se koristiti cveće  ni ulja i mora se držati apstinencije sve dok ne prođe žalost.

Ako je pokojnik dete, neko ko je u inostranstvu, ko je degradiran ili duhovni učitelj, period nečistoće je kraći, a ceremonija vatre i vode diskretna. Od ožalošćene porodice ne treba deset dana uzimati hranu, a zabranjeni su i pokloni, obredi, proučavanje svetih spisa. Trajanje žalosti za bramina je deset dana, kšatrije dvanaest, vaišje pola meseca, a šudre čitav mesec. Prvog dana nakon žalosti porodica treba da nahrani bramine, ali njih neparan broj i da ponudi pokojniku pirinčanu lopticu na svetoj travi blizu mesta gde mu se ranije bila nudila hrana. Kada nahrani goste, ožalošćeni treba da dodirne vodu, oružje, štap ili motku i time biva konačno pročišćen. Posle se vraća svojim svakodnevnim dužnostima.

Šrada se ponavlja na dan smrti svakog meseca, ali bez molitvi i rituala i bez nuđenja Višvadevama. Loptica hrane se nudi  pokojniku radi pročišćenja osobe i hrane se bramini. Bramine uvek treba pitati da li su zadovoljni i kaže se da ovaj čin udovolji pokojnika.

Ova Šrada se zove Ekodišta i izvodi se svakog dana dvanaest meseci. Onda se nakon godine izvodi Sapindana. Isto se radi kao i Ekodišta, samo se još radi osvećenje sa četiri posude sa vodom, mirisima i susamom. Jedna posuda predstavlja umrlog, a ostale su preci. I voda iz prve se presipa u druge tri. Time se pokojnik pridružuje precima kojima se posvećuje ceremonija.

pirinač

Ovu Šradu sme da izvodi sin, unuk, praunuk, rođak, sinovac. Ako baš nikog nema, onda to radi žena ili neko ko je u vezi sa pokojnikom po religioznoj  ili društvenoj liniji, instituciji, odnosno bilo ko ko će naslediti njegov posed. Pogrebni rituali se dele na tri faze: prva faza je od spaljivanja do dodirivanja vode i oružja, štapa (kad su čisti), druga faza je Ekodišta svakog meseca i zatim Sapindikarana kada se pokojnik pušta u redove predaka. Prvu fazu treba da uradi dete, neko ko je vezan za umrlog ili princ koji nasleđuje imovinu.

Vrste Šrade:

 1. Nitja, svakodnevna ponuda precima
 2. Naimitika, po potrebi
 3. Ekodišta, posmrtna
 4. Kamja, voljna, radi uspešnog završteka nečega
 5. Vridi, usled slavlja, prosperiteta
 6. Sapindana, ponuda svim precima
 7. Parvana, ponuda na određeni dan Parvu ili dan punog i mladog Meseca, aštami i čaturdaši
 8. Gošti, radi napretka učenih bramina u svrhu nečega
 9. Šudi, radi očišćenja osobe nakon prljanja
 10. Karmanga, davanje imena, začeće, rođenje, šišanje
 11. Daiva, zvanje bogova
 12. Jatra, kad osoba ide na put
 13. Pušti, radi većeg zdravlja i bogatstva

Loptice se prave od pirinča i susama. Neki dodaju med i puter, i druge sastojke poput voća, mleka, šećera I vode. Veličina loptice ne bi trebalo ni da je premala, ni prevelika. Prvog dana se nudi jedna loptica, onda dve i tako redom. Poslednjeg dana deset. Ako je period kraći, opet se nudi do kraja deset kugli.

Ko su Pitrisi?

Pitrisi su nebeska bića koja žive na posebnoj sferi i primaju kod sebe duše umrlih smrtnika sahranjeni ispravnim ritualima. Dakle, tu su i preci, ali i druga bića. Postoji sedam vrsta Pitrisa, tri su bez tela (Vairađe, Agnišvate, Varhišade), četiri imaju telo (Sukale, Angirase, Susvade, Somape). Postoji priča u kojoj su bogovi zanemarivali obraćanje Brami. Brama ih je prokleo da budu glupi, ali njihovi sinovi su za njih radili mantre i ovi su ih stoga smatrali ocima. Dakle, Pitrisi su sinovi bogova.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s