Knjiga 3

Poglavlje 14: Titiji za Šradu

Porodičan čovek treba da organizuje obred poštovanja predaka kad god se za to pruži prilika i time  udovolji Brami, Indri, Rudri, Ašvinima, Suncu, Vatri, Vasuima, Vetrovima, Višvadevama, svecima, pticama, ljudima, životinjama, gmizavcima, praocima i svim bićima obožavajući ih ponudama na Amavasju (mlad Mesec) ili Aštami (osmi dan opadajućeg Meseca) pojedinih meseci. Čovek treba da radi… Continue reading Poglavlje 14: Titiji za Šradu