Knjiga 3

Poglavlje 6: Purane i rišiji

Prva i najstarija Purana je Brama Purana. U Puranama se nalaze priče o nastanku sveta, geneologija kraljeva i praotaca, periodi Manua, dinastije vladara i ima ih ukupno 18: Brama, Padma, Vaišnava, Šiva, Bagavata, Naradija, Markandeja, Agni, Bavišja, Bramavaivarta, Linga, Varaha, Skanda, Vamana, Kurma, Matsja, Garuda, Bramananda. Četiri Vede imaju šest Vedangi (udova): Šikša, recitovanje molitvi,… Continue reading Poglavlje 6: Purane i rišiji

Knjiga 3

Poglavlje 6: Sama i Atarva Veda

Đaimini je preneo Sama Vedu svom sinu Sumantiju i unuku Sukarmaniju koji je sastavio Sahasra Samhitu i preneo je svojim učenicima Haranjabi (Kaušalja) i Paušjiniju. 15 učenika Paušjinija su bili autori mnogih samhita, oni su nazvani severnim čantaocima Samana (Lokakši, Kautumi, Kušidi, Langali). Isto toliko učenika Haranjabija su nazvani istočnim čantaocima Samana (Kriti je podučio… Continue reading Poglavlje 6: Sama i Atarva Veda