Knjiga 1

Poglavlje 6: Nastanak društva

Maitreja je pitao kako su nastali društveni slojevi kod ljudi, kaste, i koje su im odgovarajuće dužnosti propisane od strane Brame. Brama je iz usta stvorio Bramine (učenjake) od satva gune, iz grudi  Kšatrije (ratnici) od rađas gune; iz butina  Vaišje (trgovci) od tamas i rađas gune i iz stopala Šudre (sluge) od tamas gune. Društvene kaste… Continue reading Poglavlje 6: Nastanak društva

Knjiga 1

Poglavlje 5: Rađanje svesnih bića

Iako su individualne forme stvorenih bića bila uništene na kraju prethodne kreacije, posledice njihovih dobrih i loših dela nisu. Brama uz moć meditacije stvara iznova sva bića po svojoj želji uz prisustvo dominantne gune, tj. kvaliteta. Ovde se radi o četiri vrste svesnih bića: bogovi Deve, demoni Asure, praoci Pitrisi i ljudi Manušje. Prvo je… Continue reading Poglavlje 5: Rađanje svesnih bića

Knjiga 1

Poglavlje 4: Devet koraka stvaranja živih bića

Kada se radi o stvaranju, govori se o gunama. Postoje tri gune, tj. kvaliteta koji su na početku u ravnoteži, ali kad se gune uskomešaju, dolazi do stvaranja. Tri gune su: satva, rađas i tamas. Satva je dobra, umerena, istinoljubiva. Rađas guna je kvalitet želje, rasta, akcije. Tamas guna je kvalitet neznanja i tame. U… Continue reading Poglavlje 4: Devet koraka stvaranja živih bića

Knjiga 1

Spašavanje Zemlje – Šri Varaha

Maitreja upita: Kako je Narajana, u obliku Brame, stvorio ceo svet na početku sadašnje Kalpe? Parašara reče: Sada ćeš čuti kako je Brama kreirao potomstvo, te je stoga i nazvan Prađapati. U toku perioda zvanog Manvantara, nastanu, postoje i nestanu sedam Rišija, Indra i bogovi, Manu, kraljevi i njihovi sinovi. Manvantara traje 71 puta više… Continue reading Spašavanje Zemlje – Šri Varaha