Knjiga 6

Poglavlje 8: Put prenošenja i značaj Višnu Purane

Ovako je Parašara ispričao Maitreji treći način uništenja sveta, koji je apsolutan i konačan, koji je samo oslobođenje i utapanje u večnu dušu. Ispričao mu je primarno i sekundarno stvaranje sveta, porodice praotaca, periode Manvantare, geneološko stablo vladara. Naglasio mu je nekoliko puta značaj „Višnu Purane“ i moć da uništi grehe i vodi duh do… Continue reading Poglavlje 8: Put prenošenja i značaj Višnu Purane

Knjiga 6

Poglavlje 5: Čovekove patnje

Mudar čovek koji je prošao tri vrste zemaljskog bola, ili mentalne i telesne patnje i koji je dostigao istinsku mudrost i nevezanost za ljudske stvari, dostiže konačno oslobođenje. Prva patnja je adjatmika koja je dvostruka- telesna i mentalna. Telesne patnje su mnogobrojne: bolovi u glavi, katarakta, groznica, grčevi, fistule, slezina, hemoroidi, bolesti, oftalmija, dizenterija, lepra… Continue reading Poglavlje 5: Čovekove patnje

Knjiga 6

Poglavlje 4: Uništenje univerzuma po elementima

Elementarno uništenje nastaje kada usled oskudice vode i vatre svi svetovi i Patale bivaju uništeni, a Krišna uništava prirodne produkte i Mahat. Prvo voda potapa zemlju koja je osnova mirisa. Bez mirisa zemlja postaje jedno sa vodom. Voda potom potapa sve na šta naiđe i ispunjava čitav prostor. Kada univerzum postane ispunjen vodom čija je… Continue reading Poglavlje 4: Uništenje univerzuma po elementima

Knjiga 6

Poglavlje 3: Uništenje stvorenog sveta

Postoje tri vida uništenja stvorenih bića: posledično, elementarno i konačno. Posledično se odnosi na Bramu, i dešava se na kraju svake Kalpe, kao posledica nastupanja Bramine noći kada sve što je živo stvoreno prestaje da postoji; elementarno se dešava posle obe Pararde; apsolutno se odnosi na konačno oslobođenje pojedinca od ciklusa rođenja i smrti[1]. Pararda… Continue reading Poglavlje 3: Uništenje stvorenog sveta